SUNNHORDLAND

-TREFFEN

Bremnes Skyttarlag Bømlo Skyttarlag Fitjar Skyttarlag Stord Skyttarlag

Valid XHTML 1.0 Transitional

Lik oss på Facebook

REGLAR

Felles for alle banestemna:

Medaljar:

1 gylt og 2 sølv meisterskapsmedaljar til klasse 3-5.
Sølv klassemedaljar til dei klassevinnarar som ikkje står til meisterskapsmedalje.
Gylt meisterskapsmedalje til vinnarane av meisterkskapen i klasse 2, Eldre Junior og veteranklassane.
1 gylt og 2 sølv medaljar (uekte) i klasse Junior, Eldre rekrutt og Rekrutt.
Elles 1/3 pengepremiering på 15- og 10-skot i alle klassar.
Gjenstandspremiar til klasse Nybegynnar Ung. Jf. Skyttarboka.

Premieinnskot/arr.avgift pr. stemne:
Premieinnskot klasse 1-5/Veteranar kr. 80,- Arr.avg.: kr 70,- Sum kr 150,-
Premieinnskot klasse R/ER/J/Asp kr 50,- Arr.avg.: kr 50,- Sum kr 100,-


På alle banestemna vert det nytta standard meisterskapsprogram med fortløpande omgong.
25-skot hovedskyting for dei klassar som ikkje har omgang på programmet.

TILLEGGSPREMIERING:

Kr 24000,- i ekstra pengepremiering på banestemna.

Følgjande bestemannspremiar er sett opp på høgast samla poengsum på meisterskapen for alle 4 stemna:

Klasse 3-5 kr 3.000,-
Klasse 1 kr 1.000,- (25 skoten)
Klasse 2 kr 1.000,-
Klasse 3 kr 1.000,-
Klasse 4 kr 1.000,-
Klasse 5 kr 1.000,- (*dersom ein i kl.3 eller 4 vinn kl.3-5)
Klasse V55 kr 1.000,-
Klasse V65 kr 1.000,-
Klasse V73 kr 1.000,-
Klasse NV kr 1.000,-
Eldre Junior kr 1.000,-
Junior kr 1.000,-
Eldre rekrutt kr 1.000,-
Rekrutt kr 1.000,-

Rangering etter innertiarregelen, deretter høgaste enkeltresultat, nest høgaste osv, i dei høve der skyttere har same samla poengsum.
2 ekstra pengepremiar på kr 1.500,- etter trekning mellom alle skyttarar uansett klasse som har delteke på alle 4 banestemna.

Dei skyttarlag som deltek med 10 eller fleire skyttarar på alle 4 stemna, vert med i ei trekning om eit gåvekort med verdi kr. 5000,-
ENGEVIK BYGGSENTER: http://www.engevikbyggsenter.no
SIN VANDREPOKAL går til den skyttar i klasse 3-5 som oppnår høgast samla poengsum på meisterskapen for alle 4 banestemna.
Rangering etter innartiarregelen, deretter høgast enkeltresultat, nest høgast osv, om skyttarane framleis står likt.