WESTCON CUP

WESTCON CUP

Westcon Cup i skyting er ein Cup som er sponsa av Westcon og arrangert av Sunnhordland Skyttarsamlag.
Det er både ein vintercup og ein banecup.
Frå 2020 startar Vintercupen i oktober-desember og avsluttast i 2021 med stemner i januar-februar med finale februar 2021.
Før 2020 gjekk vintercupen frå januar-februar med avslutting i desember.
Banecupen går fra mars til august.

I tillegg til alle skyttarlag i Sunnhordland skyttarsamlag er skyttarlaga Røldal, Odda, Sauda, Sand/Suldal,
Skjold, Haugesund, Karmøy, Jondal, Hardanger og Folgefonn inviterte til å delta i Westcon Cup.
Westcon Cup gjeld for klassane 1-5, Nybegynner Vaksen, Veteran 55, 65 og 73, samt Rekrutt, Eldre Rekrutt, Junior og Eldre Junior.
Skyttere i andre klassar kan skyte på Westcon Cup-stemna, men skyt ikkje om poeng. Nybegynner Ung skal ikkje skyte finale.
Styret i Sunnhordland skyttarsamlag avgjer i samråd med leiinga i samlaga Rogaland og Hardanger/Voss kva stemner som kvart år skal inngå i Westcon Cup.
Dei stemna som inngår i Westcon Cup vert merkte WC /WVC i terminlista.