SUNNHORDLAND

-TREFFEN

Bremnes Skyttarlag Bømlo Skyttarlag Fitjar Skyttarlag Stord Skyttarlag

Valid XHTML 1.0 Transitional

Lik oss på Facebook

SUNNHORDLANDS-TREFFEN 2019

Laurdag og søndag 22. - 23. juni

SKYTTARHELG I SUNNHORDLAND

Skyttarlaga Bremnes, Bømlo, Stord og Fitjar innbyr til banestemner på sine baner laurdag og søndag den 22. - 23. juni.
Stemna inngår i Westcon-cupen.
Skyttarar frå arrangerande lag skyt mandag 17.6 (Fitjar), tirsdag 18.6 (Stord), onsdag 19.6 (Bremnes) og torsdag 20.6 (Bømlo). Her vil det bli mulig å skyte på ledige skiver, men arrangørlag blir prioritert.

Bremnes Skyttarlag

innbyr til ope banestemne på Gilje skytebane, avkøyring mot Langevåg når ein kjem over Trekantsambandet.Deretter tek ein av på avkøyring mot Gilje og køyrer ca 2 km før ein tek av til banen opp til høgre. Vegen er merka.
GPS koordinater N 59° 46.711', E 5° 12.940'. Kartreferanse: Gilje Skytebane
Anlegget har 10 KME skiver både på 100 m på 200 m. Nytt flott skytterhus med stor terrasse der ein kan slappe av eller ete eit måltid mat.
Vandrepokalar: Sølv vandrepokal på meisterskapen på 200 m (klasse 3-5) oppsett av FINNÅS KRAFLAG Sølv vandrepokal på grunnlaget på 200 m (klasse 3-5) oppsett av BREMNES AUTO

Bømlo Skyttarlag

innbyr til ope banestemne på Vika skytebane, avkjøring mot Langevåg når ein kjem over Trekantsambandet. Banen ligg like ved Rv 541 og er lett synlig frå vegen (skilta).
GPS koordinater N 59° 37.340', E 5° 11.330'. Kartreferanse: Vika Skytebane
Anlegget har 8 skiver på 100 m og 10 skiver på 200 m (KME).
Anlegget har eit mindre skyttarhus med kafe og live visning. Eiga toalettbrakke.
Vandrepokalar: Sølv vandrepokal på meisterskapen for klasse 3-5 på 200 m oppsett av BØMLO SPAREBANK.
Sølv vandrepokal på 15-skoten for klasse 3-5 på 200 m oppsett av FINNÅS KRAFTLAG.

Stord Skyttarlag

innbyr til stemne på Isdal, avkjøyring mot Litlabø når ein kjører E39. Deretter tek ein avkøyring mot Isdal, ca 1 km til banen.
GPS koordinatar N 59° 47.510', E 5° 26.250' Kartreferanse: Isdal Skytebane
Anlegget har 10 skiver på 100 m og 15 skiver på 200 m (KME).
Anlegget har stort skyttarhus med kafe og live visning. Det er stor parkeringsplass og mulighet for parkering av campingvogn og bubiler. Vi kan ordne straum på førespurnad. Toalettanlegg vil være tilgjengelig for dei som vil bu på plassen.
Vandrepokal: Sølv vandrepokal til vinnar av meisterskapen for klasse 3-5 oppsett av ASATOR (Teknisk Bureau).

Fitjar Skyttarlag

innbyr til stemne på på Årskog, avkjøring imellom Fitjar sentrum og Sandvikvåg fergjekai. Banen ligg om lag 200m frå hovedvegen.
GPS koordinatar N 59° 55.848', E 5° 20.230'. Kartreferanse: Årskog Skytebane
Anlegget har 8 skiver på 100 m og 8 skiver på 200 m (Megalink).
Anlegget har og nytt og fint skyttarhus med kafe og live visning. Vi ønsker alle velkomne til det flotte anlegget vårt.
Vandrepokal: Sølv vandrepokal på meisterskapen på 200 m (klasse 3-5) oppsett av Fitjar Kraftlag.

Påmelding banestemna:

Nettpåmelding på www.dfs.no frå og med 31. mai.
Gruppepåmelding (5 skyttarar eller fleire) med ønskje om skytetid (så langt det lar seg gjera) kan sendast bremnes@skytterlag.no innan 30.mai. Hugs skyttar-ID! Førehandspåmelde skyttarar må møta seinast 30 min. før oppsett skytetid.
Avstand mellom banane:
Bremnes (Gilje) - Bømlo (Vika) 24 km
Bremnes (Gilje) - Stord (Isdal) 30 km
Stord (Isdal) - Bømlo (Vika) 45 km
Stord (Isdal) - Fitjar (Årskog) 25 km
Bremnes (Gilje) - Fitjar (Årskog) 51 km
Bømlo (Vika) - Fitjar (Årskog) 64 km

Velkommen til stemnene i Sunnhordland! Stemna inngår i Westcon cupen:
WESTCON Cup

Til dei som ønskjer overnatting:

Fitjar Sjø og CampingBømlo HotellLangevåg bygdatun (caravan)Stord HotellAlmås HotellGrand Hotell Stord ASSponavik Camping
VestbøstadRubbestadnesetLangevågKjøtteinsvegen 67, StordKjøtteinsvegen 60, StordOsen 5, StordSponavikvegen Stord
Tlf. 53429353, Tlf.41428038Tlf. 53429353Tlf. 53421875Tlf. 53421875Tlf. 53409999Tlf 53012783Tlf 99640121
www.fitjarcamping.no www.bomlo-hotel.no www.bygdatunet.no www.stord-hotell.no www.almas-hotell.no www.grand-hotell.no

--- eller kontakt leiar i dei respektive skyttarlaga for nærare opplysningar.