WESTCON CUP

LAGSKYTING

Lagskyting blir berekna utfrå den beste samla poengsum av dei to beste klasse 3-5, EJ skyttarane, og dei to beste frå klassene V55, 1, 2, V65, V73, J, ER, R sine 25-skot på kvart Westcn Cup stemne gjennom sesongen.
Eit lag kan maks oppnå 1000 poeng på eit stemne (250 x 4).
Lagskytingskonkurransen går over heile sesongen som ein serie. Vinnarene kvar sesong får ein napp i vandrepokalen for beste lag.
Du kan sjå både resultat samanlagt og dersom du vel enkeltstemne så kan du sjå kva skyttarar som systemet har rekna ut til å vera lagskyttarar for kvart stemne.
Meir utfyllande reglar om lagskyting og finale finn du i seksjonen Reglar


Sesong, (År): Stevne: